- - - By CrazyStat - - -

9.6. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens primære opgave er at sikre Højskolen gode rammer. Det er således bestyrelsen, der har ansvaret for at ansætte forstander, for skolens fysiske rammer og for de økonomiske rammer, ligesom bestyrelsen tager stilling til det mere overordnede strategiske.

Bestyrelsen holder to ordinære bestyrelsesmøder om året, i november og i marts. Mødet i november godkender budget for det kommende år, og mødet i marts godkender årsregnskab for året før. Hertil kommer en række andre faste punkter vedr. årets kursusprogram, værdievaluering etc.

Bestyrelsen mødes også mere uformelt til nogle af de faste begivenheder på Højskolen i løbet af året, bl.a. Grundlovsfesten.

Der er desuden tradition for, at der efter mødet i marts spises middag sammen med alle medarbejdere, hvor alle har mulighed for at have ledsagere med. Det er kutyme at formanden for Højskolen kommenterer årets resultat overfor medarbejderne under festen. Såfremt bestyrelsens medlemmer og ledsagere ønsker det, tilbydes de overnatning.

Bestyrelsen er ikke lønnet, men kan få transportomkostninger refunderet.

Der er en stor stabilitet i medlemskredsen i bestyrelsen, så der er en solid indsigt i Højskolens drift.

Helt naturligt er der i bestyrelsen fokus på, hvordan de politiske rammer for Højskolen og ikke mindst Højskolens elever med handicap udvikler sig og med en vis aktivistisk tilgang.

Forstander og formand forbereder bestyrelsens møder og følger op på beslutningerne.

Ved større byggeopgaver nedsættes et byggeudvalg med deltagelse fra bestyrelsen.

Formandskabet modtager kvartalsvis rapportering om den økonomiske udvikling.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk