- - - By CrazyStat - - -

9.5. Medarbejderrepræsentanter

Forstander og viceforstander deltager i bestyrelsens møder. Forstander er principiel bestyrelsens sekretær. I praksis skriver sekretariatslederen referatet. Desuden deltager skolens forretningsfører.

Medarbejderrådets formand er fast deltager i bestyrelsens møder og aflægger beretning fra rådet. Har ikke stemmeret. Der deltager desuden en medarbejder som observatør. Deltagelsen går på skift blandt medarbejderne.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk