- - - By CrazyStat - - -

9.4.1. Dansk Handicap Forbund

I en menneskealder har Dansk Handicap Forbund arbejdet for et liv med lige muligheder for alle mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Forbundet gør desuden sin indflydelse gældende i en række eksterne organisationer, råd og styrelser - både her hjemme og i seks ulande.

Dansk Handicap Forbund er en medlemsstyret, landsdækkende organisation, som har mere end 8 t. medlemmer i 47 lokalafdelinger, fire specialkredse og hovedkontor i Taastrup. Derudover er forbundet repræsenteret og gør sin indflydelse gældende i blandt andre Bevica Fonden, Dansk Standard, Det Centrale Handicapråd og Vanførefonden, ligesom forbundet fx assisterer Statens Byggeforskningsinstitut og kommuner i forbindelse med tilgængelighed for mennesker med handicap i bygninger og i byrummet generelt.

Dansk Handicap Forbund er repræsenteret i bestyrelsen af Rikke Kastbjerg, Mikkel Bundgård og Gitte R.R. Nielsen.

Gå til Dansk Handicap Forbunds hjemmeside.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk