- - - By CrazyStat - - -

9.3. Vanførefonden og Bevica Fonden

Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af tidligere statsminister Viggo Kampmann.

Fondens formål har alle dage været at støtte revalidering, fysisk handicappedes boligforhold, at lette transport, at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler, at støtte børne- og ungdomsarbejde og sprede oplysninger om fysisk handicappedes problemer.

Vanførefonden var én af organisationerne bag stiftelsen af Egmont Højskolen i 1956.

Vanførefonden er repræsenteret af tidl. Minister Sonja Mikkelsen, der er bestyrelsesformand, og tidl. driftschef/udviklingschef i Århus amt/Region Midtjylland Kaj Vestergaard, der er bestyrelsens næstformand.

Gå til Vanførefondens hjemmeside.

 

Bevica Fondens historie begynder med en pensioneret præst ved navn Hans Knudsen, der en efterårsdag i 1872 får samlet en lille flok indflydelsesrige mænd på Den Kongelige Skydebane på Vesterbro i København med det primære formål ”at hjælpe vanføre på bedste måde”. På det tidspunkt var der ingen i det danske samfund, der havde et ansvar for at hjælpe mennesker med bevægelseshandicap.

Det blev til Selskabet Samfundet for Vanføre, der senere blev til ”Samfundet og Hjemmet for Vanføre” (Sahva) og i dag Bevica. Det blev stiftet ud fra en filosofi om ”hjælp til selvhjælp”. Med fokus på behandling, uddannelse og udvikling af hjælpemidler handlede det om at give den enkelte mulighed for at forsørge sig selv og deltage i det almindelige samfundsliv. Dette er stadig i det 21. århundrede Bevicas fokus.

Bevica Fonden er i bestyrelsen repræsenteret ved bestyrelsesmedlem i Fonden og formand for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen og fondens direktør, Marianne Kofoed.

Gå til Bevica Fondens hjemmeside.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk