- - - By CrazyStat - - -

8.2. Tilskud

I oversigten over love og bekendtgørelser for højskoleområdet i tillæg til højskoleloven findes bestemmelser om godkendelse af skoler, betingelser for statstilskud, driftstilskud, bygningstilskud, øvrige tilskud, regnskab og revision samt specialundervisning. Desuden fastlægges hvilke kompetencegivende uddannelser, der kan indgå som en del af et højskoleophold, og på hvilke vilkår. Som bilag medfølger Standardvedtægter, tilskud til indvandrere og deres efterkommere samt model for beregning af bygningstilskud.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk