- - - By CrazyStat - - -

8.1. Højskoleloven

Lov om Folkehøjskoler: Lov nr. 1605 af 26/12/2013, er skoleformens hovedlov og indeholder lovbestemmelser om formål, værdigrundlag og virksomhed, godkendelse og tilsyn, statstilskud, regnskab og revision, statslig elevstøtte mv.

Alle bekendtgørelse og cirkulærer, som knytter sig til Højskoleloven - herunder tilskudsbekendtgørelsen - findes på Retsinformation.dk.

Hele lovkomplekset findes via Folkehøjskolernes Forening i Danmarks hjemmeside.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk