- - - By CrazyStat - - -

7.1. De seneste års udvikling

Egmont Højskolen var i 2016 landets største højskole med 222 årselever, steget fra 193 i 2012.  Højskolen er veldrevet med ordnede økonomiske forhold. Årets indtægter var i 2016 på 72 mio. kr., en stigning på godt 10 mio. kr. siden 2012. I samme periode er lønomkostningerne pr. årselev faldet fra 188 t.kr. til 172 t.kr.

Se nøgletal for perioden 2012-2016.


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk