- - - By CrazyStat - - -

5.4. Mødestruktur generelt i huset

Medarbejderråd: Alle ansatte holder to medarbejderrådsmøde om året som regel i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

P-møde: Det ugentlige lærermøde med deltagelse af afdelingslederne. Samme grupper holder to gange årligt planlægningsmøder.

Afdelingsledermøde: Alle afdelingsledere, lærerrepræsentant, forstander og viceforstander mødes ca. én gang om måneden.

Afdelingsmøde: Alle afdelinger holder deres egne møder.

For nærmere beskrivelse se personalehåndbogen.


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk