- - - By CrazyStat - - -

5.3. Andet samvær afdelingerne imellem

Det daglige samarbejde mellem de forskellige personalegrupper er primært funderet i GRUS (Gruppeudviklingssamtaler), som vi startede med i 2003. Helt overordnet er det vigtigt at alle personalegrupper får indsigt i og forståelse for elevgruppen. Formålet er at udvikle den gensidige forståelse medarbejderne imellem, at fremme forståelsen for hinandens fag og at skabe lyst til at løfte i flok og støtte hinanden på tværs af fag. At medarbejdere og ledelsen i samarbejde og med udgangspunkt i Egmont Højskolens værdier og mål drøfter det fremtidige behov for udvikling af kompetencer. Vi har siden 2003 afholdt GRUS med følgende indhold: Egmont Højskolen værdier, GRUS for afdelingsledere, Udarbejdelse af elevlæreplaner, Åbning af Vandhalla og sidste GRUS i 2016 havde Beredskabsplaner og skolens værdier som hovedemner.

De fleste GRUS-sammenkomster foregår i nuværende forstanders sommerhus, hvor ca. 25 medarbejdere fra forskellige afdelinger tilbringer et døgn sammen, hvor de både diskuterer og laver mad sammen.

Derudover tilstræber vi to årlige arrangementer for hele personalet, som dels kan være af underholdende karakter, dels kan have et fagligt indhold - institutionsbesøg eller lignende.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk