- - - By CrazyStat - - -

5.1. Overordnet organisatorisk struktur

Forstander Ole Lauth står for den overordnede ledelse på skolen.

Karin Busk Sørensen er viceforstander/pædagogisk leder.

P.t. er der ca. 130 medarbejdere på Egmont Højskolen og heraf 15 på særlige vilkår. De ansatte er i tal fordelt på følgende måde:

Lærere: 40 plus et skiftende antal timelærere, Hjælpelærere: 36, Køkken:13, Kontor: 6, IT: 4, Pedel: 8, Hjemmehjælpsafdelingen:15 og Hou Værft: 4. 

For nærmere beskrivelse af de enkelte afdelinger se Personalehåndbogen.

De praktiske afdelinger har hver en afdelingsleder. Der afholdes afdelingsledermøder ca. en gang om måneden med deltagelse af forstander, viceforstander, alle afdelingsledere samt en lærerrepræsentant.

Derudover er der til større opgaver (områder som rent arbejdsmæssigt ligger uden for almindeligt højskolearbejde) udarbejdet ansvarsområder til nogle af lærerne eksempelvis: IT, Hjælpelærere, BPA-området, Søsport. Til hvert af disse områder er der lavet en kompetencebeskrivelse, som er godkendt af Forstander.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk