- - - By CrazyStat - - -

4.4. Specialundervisning

Egmont Højskolen har i forhold til andre højskoler flere lærere, da vi har mange elever som har behov for specialundervisning. Vi kræver ikke særlige forudsætninger af lærerne, men lyst og mod til at praktisere specialundervisning. Alle elever har frit fagvalg, så derfor vil alle lærere i større eller mindre omfang skulle varetage opgaven.

Regelgrundlaget: I lov om folkehøjskoler gælder følgende:

§ 27. Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, der har tilladelse til at have et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes med en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Staten yder tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og reguleres ud fra de faktisk ydede tilskud.

En mere detaljeret beskrivelse af undervisningsområdet, bl.a. lærernes ansættelsesvilkår og arbejdsopgaver kan findes i personalehåndbogen.


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk