- - - By CrazyStat - - -

4.1. Fællestimer og Højskoletimer

Fællestimerne foregår onsdag aften og er obligatorisk undervisning, som tager almene emner op. I løbet af semestret bliver der præsenteret etiske dilemmaer, debat om samfundsforhold, samt kulturelle måder at udfolde sig på. Undervisningen foregår som fællesundervisning primært i form af foredrag med efterfølgende debat. Andre emner benytter sig af kunstneriske udtryksformer, film og diasshows, diskussionsfremmende café arrangementer og kreative indslag. De fleste fællestimer onsdag aften annonceres som åbne arrangementer på EH’s hjemmeside.

Højskoletimerne bruges også til almene emner, men er mere orienteret mod elevernes hverdag.

Både højskole-og fællestimer planlægges af et udvalg. Forstanderen er med i fællestimeudvalget.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk