- - - By CrazyStat - - -

3.3. Undervisning af bred almen karakter

§ 1. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene.

§ 13. Mindst halvdelen af undervisningen for den enkelte elev skal være af bred almen karakter. For elever med over 28 ugentlige undervisningstimer skal minimum 14 timers undervisning være af bred almen karakter.

På både lange og korte kurser skal minimumstimetal og kravet om UBAK opfyldes. På de lange kurser er UBAK tilgodeset via fællestimer, morgensamling, hovedfag og 2 modulfag, hvor der stilles krav til fagene om primært UBAK-indhold. EH har i sit arbejde med UBAK taget udgangspunkt i følgende definition og skelnen mellem færdighedsindlæring og UBAK:

”Den brede almene oplysning har i skolernes hverdag perspektiver af for eksempel filosofisk, historisk, kulturel, politisk, samfunds- eller naturvidenskabelig karakter, hvori der indgår et menneske-, samfunds- eller natursyn.

Den brede almene undervisning finder sted, når fagets almene perspektiver er en aktiv del af undervisningen. De almene perspektiver kan være filosofiske, kulturelle, historiske, politiske, samfundsmæssige, naturvidenskabelige, psykologiske, religiøse eller lignende.

Også æstetiske, musiske og kropslige aktiviteter kan i et vist omfang indgå i den brede almene undervisning. Det betyder, at refleksion over et fags æstetiske, musikalske og kropslige perspektiver samt aktiviteter i den forbindelse kan indgå i den brede almene undervisning. Herved gives mulighed for, at undervisningens brede almene perspektiver ikke kun kan erfares gennem ord, men også sanseligt, musisk og kropsligt. Det forudsætter, at de æstetiske, musiske og kropslige aktiviteter, som skolen ønsker at medregne i opgørelsen over undervisningens brede almene karakter tilrettelægges og perspektiveres på en sådan måde, at de ikke primært sigter mod færdighedsindlæring, men udtrykker brede almene perspektiver og rækker ind i det samfundsmæssige, historiske og kulturelle mv,

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk