- - - By CrazyStat - - -

3. Undervisningsudbud

Alle elever har ca. 25 timers undervisning om ugen. Undervisningen varetages af 40 fast ansatte lærere og et mindre antal timelærere. Skema, fag, temauger, studierejser mm fastlægges på lærermødet efter oplæg fra tilknyttede udvalg.

Undervisningsperioderne hen over et skoleår er skitseret i nedenstående årshjul. Pr. 1. august 2017 19 uger efterår, 24 uger forår og 5 ugers korte kurser, som alle er lavet i samarbejde med handicaporganisationer, som er repræsenteret i Egmont Højskolens bestyrelse.

Undervisnings-årshjul:

Årshjul januar-juni

 

Årshjul juli-december

 

Ugeplan:

Skema-sommer (Efter påske til semestret er slut og fra Semesterstart til efterårferien)

Ugeskema

 

Skema-vinter (Efter efterårsferien til jul og fra jul til påske)

Ugeskema 2

 

Pr. 1. august 2017 ændrer vi vores fagstruktur. Vi udbyder 2 hovedfag med lige stort timetal og 4-6 modulfag, som har mellem 1,5 og 3 ugentlige undervisningstimer.  


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk