- - - By CrazyStat - - -

2. Elevsammensætning

Egmont Højskolen havde i 2016 222,4 årselever, fordelt med ca. 205,7 på de lange kurser og 17,7 på korte kurser om sommeren.

Den samlede elevgruppe har forskellige forudsætninger for at deltage i et højskoleophold og på de lange kurser med 200 elever, har ca. 45% et fysisk handicap af et sådant omfang, at de på højskolen er omfattet af specialundervisning for svært handicappede.

Af denne gruppe har 52 elever brug for omfattende personlig hjælp, og de ansætter derfor andre højskoleelever til at hjælpe sig uden for undervisningstiden (BPA). Vi kalder disse elever for Borgere og deres ansatte hjælpere for Assistenter. Disse assistenter udgør den anden halvdel af elevgruppen, og de har valgt et højskoleophold som en afklaringsperiode for videre uddannelse eller arbejde, og som led i det har de søgt et job som assistent hos en anden elev.  Assistenteleven hjælper borgeren med fx at komme i bad, spise, gøre rent, shoppe, gå i biografen - alt sammen uden for undervisningstiden. I undervisningstiden får borgeren hjælp af Hjælpelærere, som skolen ansætter. Læs mere om Hjælperordningen på vores hjemmeside. 

Derudover har vi typisk mellem 8 og 12 japanske elever.

Et antal af højskolens elever (pt 21) kommer på Egmont Højskolen med det formål at gennemføre en 3-årig ungdomsuddannelse eller dele heraf (STU). Handleplanen kan være 3 år på Egmont Højskolen med tilhørende aktiviteter og praktikforløb på og uden for højskolen. Et ophold på Egmont Højskolen kan også indgå som et element af et forløb. Læs mere om den 3-årige ungdomsuddannelse på vores hjemmeside.

Egmont Højskolen har mellem 5 og 10 dagelever. Hovedparten af disse er bevilliget et ophold efter §104 i Serviceloven, som Højskolen blev godkendt til i 2015. Elever, der ikke bor på skolen (dagelever), må højst udgøre 15 procent af årselevtallet. Dagelever herudover tæller ikke med i årselevtallet. Sidste tilsynsrapport § 104.

Højskolen henvender sig ikke til mennesker med specielle handicap, men er en højskole for alle, hvor tilgængelighed stort set på alle niveauer er til stede.

Mange af de korte kurser arrangeres i samarbejde med de organisationer, som er repræsenteret i bestyrelsen, og på disse kurser er antallet af kursister med funktionsnedsættelse større end på de lange kursus.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk