- - - By CrazyStat - - -

13. Planlagt ansættelsesproces

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Første samtalerunde afvikles 24.-27. oktober 2017

I november gennemføres efter nærmere aftale en testopgave i forstanderrollen overfor elever og medarbejdere og ansættelsesudvalg.

Det kan komme på tale at kandidater indbydes til en personlighedstest.

Anden samtalerunde afvikles 27.-29. november 2017.

Det forventes, at der kan træffes beslutning om at tilbyde stillingen til den bedste kandidat inden 10. december 2017 med offentliggørelse inden 15. december 2017.

Tiltrædelse kan herefter ske efter nærmere aftale med overtagelse af forstanderstillingen pr. 1. oktober 2018. Det er ønskeligt om den nye forstander vil tiltræde i løbet af perioden 1. april – 30. september 2018 som viceforstander II med henblik på at få Højskolen ind under huden inden tiltrædelse som forstander.

Nuværende forstander fratræder formelt 30. september 2018.

Ansættelsesudvalget består af bestyrelsesmedlemmer fra Egmont Højskolen og Hou Søsportscenter samt repræsentanter for afdelingsledere og medarbejdere på Højskolen. Højskolebestyrelsens formand er formand for ansættelsesudvalget.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til højskolens formand Sonja Mikkelsen, T: 61222932, M: sool@stofanet.dk

Ansøgning sendes elektronisk til: forstanderjob@egmont-hs.dk 

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk