- - - By CrazyStat - - -

12.2. Ansvar og kompetence

Overordnet ledelse af Egmont Højskolen, højskolens samlede drift, resultat og udvikling, herunder ansvarlig for udvikling og gennemførelse af Højskolens undervisning.

Kompetence til at træffe beslutninger inden for strategiske og budgetmæssige rammer, herunder kompetence til at ansætte og afskedige viceforstander, afdelingsledere og medarbejdere.

Ekstern kommunikation med samarbejdspartnere, det politiske niveau og offentligheden er en væsentlig del af stillingen.
Administrativ leder og (skibs)reder for Den erhvervsdrivende fond Hou Søsportscenter.

Viceforstander varetager i dag primært den daglige ledelse af undervisningsområdet i samarbejde med forstander.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk