- - - By CrazyStat - - -

12.1. Formalia

Titel Højskoleforstander
Reference: Forstanderen refererer til bestyrelsen
Geografisk placering:  Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder.
Ansættelsestidspunkt: Efter aftale, dog senest 1. oktober 2018
Ansættelsesbetingelser:

Ansættelsen sker efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 140 af 16.02.16, pension udgør 17,1 %, der er arbejdsgiverbetalt. Der kan tages hensyn til individuelle forhold mht tidligere pensionsordning. Højskoleforstandere indplaceres efter antal årselever.

Der medfølger tjenestebolig med huslejebetaling efter statens regler, diverse kosttillæg, kørsel, internet, avishold etc.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk