- - - By CrazyStat - - -

11. Væsentlige samarbejdspartnere i øvrigt

Højskolerne hører under Kulturministeriet, der således er en væsentlig samarbejdspartner. Det samme gælder Folkehøjskolernes Forening i Danmark, øvrige handicaporganisationer, der ikke har sæde i Højskolens bestyrelse, bosteder særligt for mennesker med handicap og andre skoleformer med mennesker med handicap. Handicapidrættens Videnscenter, er ligeledes en væsentlig samarbejdspartner, ligesom Handika, Huset Venture, Ligeværd samt Neurocenter Østerskoven. Særligt er forældrene til skolens elever med handicap væsentlige samarbejdspartnere, ligesom elevernes hjemkommune og Odder Kommune.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk