- - - By CrazyStat - - -

1.4. Egmont Højskolens værdier

Skolens værdigrundlag er sammenfattet med følgende tre begreber:

Solidaritet:

Stræben efter at alle mennesker har de samme muligheder. Det solidariske menneske er villigt til at bidrage, således at andre får de muligheder, som vedkommende selv tager som en selvfølge. ”De bredeste skuldre bærer det tungeste læs”.

 Myndighed:

Relateret til magt og kompetence. Myndighed betyder selvforvaltning, at mennesker har eller får magt til at bestemme over eget liv. Myndige handlinger forudsætter også demokratisk dannelse.

 Værdighed:

Er forbundet med rettigheder. Ens værdighed som menneske betyder, at man automatisk har en række rettigheder, som det er et fælles ansvar at værne om. Det forudsætter livsoplysning og folkelig oplysning.

Op til skolens 60 års jubilæum i 2016 kørte projektet "Livskraft", der havde til formål at give et indblik i skolens hverdag beskrevet i tekst, billeder, film og interviews med elever. Se mere på Projekt Livskrafts hjemmeside.

Egmont Højskolen ser det som sit mål, at give eleverne specifikke kompetencer i forhold til solidariske, myndige og værdige handlinger. Der er mange midler hertil, men højskolen lægger især vægt på at den faste stab af medarbejdere efterlever værdierne. I tilgangen til fællesskabet og den enkelte elev eller kursist er de ansatte med til at vise, hvordan skolens værdigrundlag efterleves.

Opholdet på Egmont Højskolen indebærer deltagelse i et fællesskab. Samværet med andre mennesker er med til at danne ens identitet og elever og kursister etablerer en fælles historie sammen med dem, de er på højskoleophold med.

Egmont Højskolen tror - med andre ord - på, at:

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk