- - - By CrazyStat - - -

1.3. Egmont Højskolens historie

Egmont Højskolen i Hou blev grundlagt i 1956. Landsforeningen af Vanføre og Samfundet og hjemmet for Vanføre havde efter krigen købt Enkesædet Holsatia til ferie- og rekreations formål. Slottet – Holsatia – blev i slutningen af 1940'erne suppleret med 10 hytter, en barakbygning med 24 værelser og en lidt mindre barakbygning, som blev brugt til børnene fra Geelsgaard Kostskole.

I 1956 blev det besluttet, at afvikle feriehjemmet, da det var ganske urentabelt. Oluf Lauth, som på daværende tidspunkt var lærer og forretningsfører på Den frie Lærerskole i Ollerup, foreslog de 2 organisationer at etablere en højskole for vanføre medborgere. Dengang levede den største del af unge med handicap et stilfærdigt og isoleret liv, enten hjemme hos forældrene eller på institutioner.

Udgangspunktet for etableringen af højskolen var den holdning, ”at ingen er så fysisk eller psykisk dårlige, at de ikke kan hjælpes og lære noget”. Et højskoleophold kan netop bidrage til at få et godt og meningsfuldt liv trods handicap, hvilket var Oluf Lauths egen erfaring.

Højskolen startede i beskedne rammer i barakbygningerne og det gamle slot, der var i dårlig stand og ikke særlig velegnet til elevgruppen. Med en større donation fra Egmont H. Pedersens Fond, bliver en helt ny og meget tilgængelig bygning etableret i 1961 og skolen ændrede navn til Egmont Højskolen for Vanføre.

I 1972 fik højskolen ny forstander og blev nu en skole for alle, men med særlige forpligtelser over for mennesker med handicap. Skolen fik igen ny forstander i 1979, i 1985 og igen i 1991, hvor nuværende forstander blev ansat.

Højskolen er vokset fra en lille skole for 60 ’vanføre’ elever til i dag at være en moderne højskole for mere end 200 årselever, der søger personlig udvikling. Skolen fastholder et ansvar for mennesker med handicap i et inkluderende fællesskab. Højskolen har en unik sammensætning af mennesker, hvoraf ca. halvdelen af eleverne kan have forskellige former for funktionsnedsættelse. Det kan dreje sig om bevægelseshandicap, sensoriske eller kognitive vanskeligheder. Nogle elever har senhandicap, andre et medfødt handicap. De ikke-handicappede elever har de senere år primært været elever, som har kombineret højskoleopholdet med et job som handicaphjælper. Andre har været unge med en særlig interesse inden for social- eller sundhedsområdet eller det pædagogiske område.

Højskolens særlige styrke er kompetenceudvikling af mennesker med betydelig nedsat funktionsevne. Elever og kursister er fortrinsvis unge mennesker, som befinder sig i overgangen fra et trygt barndomshjem, beskyttende uddannelsessystem eller institutionsliv, til en selvstændig tilværelse på egne præmisser sammen med andre eller under en hjælperordning.

”Egmont Højskolen lægger vægt på samspillet mellem mennesker med forskellige liv og muligheder og har et særligt ansvar over for mennesker med fysiske handicap/funktionsnedsættelse. Højskolen danner ramme om et miljø, hvor elever og kursister tilegner sig viden, udveksler livserfaringer og får nye muligheder for engagement i livet og i samfundet.” Vedtægtens § 2.

 


Ansøgning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017

Elektronisk ansøgning sendes til: 
forstanderjob@egmont-hs.dk

Spørgsmål kan rettes til skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen: 
sool@stofanet.dk 
Telefon: 61 22 29 32

Læs mere under
pkt. 13. Aættelsesprocessen

Egmont Højskolen

Villavej 25, Hou
8300 Odder

Tlf. 87 81 79 00
Fax 87 81 79 79

www.egmont-hs.dk
mail@egmont-hs.dk